Inteligentné monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch škôl

Inteligentné monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch škôl

Viac o projekte

Viac o zariadení Senseir

Naša vízia

Hlavným zámerom iniciatívy zdravé školy je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia, ktorá sa bude dosahovať zavedením senzoriky Senseir do jednotlivých tried s jednoznačným cieľom a to zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižíť tým možný prenos baktérií a vírusov v školských priestoroch.

Zlepšenie kvality ovzdušia v triedach a priestoroch škôl sa bude monitorovať v reálnom čase na základe meraní vlhkosti, teploty, CO2, prašnosti, prchavých látok a tlaku vzduchu. Podľa vyhodnotenia nameraných údajov bude školský personál upozorňovaný na potrebu vyvetrania miestnosti.

Hlavným zámerom hnutia zdravé školy je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia, ktorá sa bude dosahovať zavedením senzoriky Senseir do jednotlivých tried s jednoznačným cieľom a to zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižíť tým možný prenos baktérií a vírusov v školských priestoroch.

Zlepšenie kvality ovzdušia v triedach a priestoroch škôl sa bude monitorovať v reálnom čase na základe meraní vlhkosti, teploty, CO2, prašnosti, prchavých látok a tlaku vzduchu. Podľa vyhodnotenia nameraných údajov bude školský personál upozorňovaný na potrebu vyvetrania miestnosti.

Problematika

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije v celosvetovom meradle 93% všetkých detí v prostrediach s úrovňou znečistenia ovzdušia, ktorá presahuje usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie WHO a Európskej agentúry životného prostredia EEA.

Prečo merať kvalitu vzduchu?

Znečistené vnútorné ovzdušie je jeden z najvýznamnejších determinantov určujúcich kvalitu životného prostredia a verejného zdravia obyvateľov.

V Európe viac ako 64 miliónov žiakov a takmer 4,5 milióna učiteľov trávi každý deň niekoľko hodín vo vnútornom prostredí predškolských zariadení, základných a stredných škôl.

Zle vetrané priestory obsahujú vysoké hodnoty CO2 a poletujúceho prachu čím znižujú koncentráciu osôb v miestnosti, zvyšujú riziko prenosu ochorení a vírusov a môžu tiež ovplyvniť ich výkonnosť pri práci, ako aj ich kultúrny a sociálny rozvoj.

Podľa najnovších zistení už 1% zníženia vlhkosti vzduchu vedie k nárastu prenosu COVID-19 a zvýšenej chorobnosti. Ukazuje sa, že vlhkosť vzduchu hrá pri šírení koronavírusu dôležitú úlohu.

Celosvetové merania jasne preukázali, že výskyt bronchitídy a chronického kašľa klesol v oblastiach, kde klesla miera znečistenia ovzdušia prachom a vysokou hladinou CO2.

Riešenie 

Hlavným cieľom riešenia Senseir je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude zavedením senzoriky do interiérov s jednoznačným cieľom: zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižíť tým možný prenos baktérií a vírusov v priestoroch interiérov.

Zisti viac

Konzultované a odporúčané

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách.

Je zakladateľom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (VŠZaSP), kde v rokoch 2002 – 2013 pôsobil aj ako rektor. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko Ústavu verejného zdravotníctva na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave. Od 15. marca 2017 je opäť rektorom školy VŠZaSP a zároveň aj prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava. V ostatnom období pôsobil ako jeden z kľúčových odborníkov v Pandemickej komisií vlády SR pre boj proti ochoreniu Covidu-19.

Ďalší experti odporúčajú

„Master of Public Health“ vedúci tímu PZS, je pracovný lekár s dĺžkou praxe viac ako 30 rokov. 4 roky pracoval na vedúcich pozíciách Okresnej hygienickej stanice Považská Bystrica, cez 10 rokov vo vedení RÚVZ Žilina. Od roku 2006 pôsobí ako vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby Pro Benefit s.r.o. Je odborníkom na výskum a hodnotenie neuropsychickej záťaže, fyzickej záťaže a ergonomických aspektov práce. Dvadsať rokov pôsobil ako súdny znalec v odbore medicína a farmácia so špecializáciou na pracovné lekárstvo. Ďalej sa zaujíma o problematiku civilizačných ochorení a možnosti ich prevencie.

MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Prečo je dôležité merať kvalitu ovzdušia?

Plocha ľudských pľúc má v priemere veľkosť tenisového ihriska. Na tejto ploche prebieha styk človeka s vonkajším prostredím. Parametre jednotlivých zložiek vzduchu ovplyvňujú ľudské zdravie. Množstvo kyslíka, oxidu uhličitého, chemických látok a prašivých častíc ovplyvňujú nielen zdravie ale aj výkonnosť. Preto je monitoring kvality ovzdušia veľmi dôležitý najmä vo vnútorných priestoroch, kde máme možnosti na jeho zlepšenie.

Aký vplyv môžu mať zhoršené parametre ovzdušia na ľudské zdravie?

Každý parameter ovzdušia ak prekročí, alebo nedosahuje doporučené hodnoty môže znižovať výkon a pri ďalšom zhoršovaní poškodzovať zdravie. Teplota, vlhkosť, množstvo CO2, prach alebo chemické látky. Každý z týchto faktorov môže spôsobovať ťažkosti. Čím viac faktorov je mimo doporučených hodnôt tým horšie sú následky.

Môžete nám ako odborník navrhnúť podľa vašich skúseností, čo aplikovať v prípade zhoršených parametrov ovzdušia?

Možných opatrení je veľa. V budove alebo miestnosti je možné inštalovať celkovú klimatizáciu so strojovňou kde je možné regulovať teplotu, vlhkosť, prívod čerstvého vzduchu a filtre. Sú k dispozícii aj prenosné prístroje na reguláciu vnútornej mikroklímy. Majú rôzne funkcie a rôznu výkonnosť podľa objemu vzduchu v miestnosti. Aj intenzívne krátkodobé vetranie zlepšuje mikroklímu čo sa ihneď prejaví na monitore.

V čom vidíte najväčší prínos zariadenia Senseir v súvislosti s touto problematikou?

Toto zariadenie monitoruje horeuvedené zložky ovzdušia a zásadná je jeho schopnosť kontinuálneho merania. Spektrum merania faktorov je dostatočné na to, aby bola kvalita ovzdušia komplexne posúdená.

Aké miesta resp. skupiny ľudí považujete za najrizikovejšie a je potrebné ich monitorovať?

Pochopiteľne najcitlivejšie vnímajú zmeny mikroklímy deti a dospievajúci najmä ak sa u nich vyskytujú ochorenia dýchacieho systému (napr. astma, dráždivý kašeľ), ale tiež ochorenia kardiovaskulárneho systému. Pokiaľ je v uzavretom priestore viac ľudí dlhšiu dobu, dochádza k zvýšeniu koncentrácie CO2 a teploty, ale aj metabolických produktov prostredníctvom dýchania. Monitoring sleduje potrebné parametre a umožňuje vybrať opatrenia na ich zlepšenie.

Média a publicita

Slováci vytvorili energeticky nezávislé riešenie pre sledovanie kvality vzduchu

Dňa 28.5.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Svet technológií na TV TA3 o zariadeniach Senseir

Iniciatíva zdravé školy

Iniciatíva Zdravé školy vznikla predovšetkým za účelom skvalitnenia zdravia a vyučovacieho procesu deťom a učiteľom v materských, základných, stredných či vysokých školách a detských kluboch.

Nie je tajomstvom, že kvalita vnútorného vzduchu priamo vplýva na sústredenosť a výkonnosť žiakov a rovnako ovplyvňuje zdravie študentov a učiteľov.  Na tejto stránke nájdete zoznam škôl ktoré sa rozhodli pre inteligentné monitorovanie vzduchu pomocou riešenia Senseir a tým aktívne podporili zlepšenie vyučovacieho procesu a zdravia svojích študentov a zamestnancov.

Zoznam zdravých škôl

Základná škola Radovana Kaufmana

Základná škola Radovana Kaufmana

zsnadpe.edupage.org

Nádražná 955/31, 958 01 Partizánske

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná

zsvopar.edupage.org

Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske

Základná škola Športovcov

Základná škola Športovcov

zsvbielice.edupage.org

Športovcov 21, 958 04 Partizánske-Veľké Bielice

Základná škola Dvory nad Žitavou

Základná škola Dvory nad Žitavou

zsdvory.edupage.org

Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou

Základná škola UL. Pavla Mudrona

Základná škola UL. Pavla Mudrona

zsmudrona.sk

Pavla Mudrona 3, 036 01 Martin

Základná škola Rudolfa Jašíka

Základná škola Rudolfa Jašíka

zsrjasika.edupage.org

Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske

Základná škola Malinovského

Základná škola Malinovského

zsmalinov.edupage.org

Malinovského 31, 958 06 Partizánske-Šípok

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

www.utb.cz

Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Czech Republic

Základná škola s materskou školou Podhájska

Základná škola s materskou školou Podhájska

zsamspodhajska.edupage.org

Podhájska 10A 036 01 Martin

Názov školy Adresa Web Logo
Základná škola Radovana Kaufmana Nádražná 955/31, 958 01 Partizánske zsnadpe.edupage.org
Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske zsrjasika.edupage.org
Základná škola s materskou školou, Veľká okružná Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske zsvopar.edupage.org
Základná škola Malinovského Malinovského 31, 958 06 Partizánske-Šípok zsmalinov.edupage.org
Základná škola Športovcov Športovcov 21, 958 04 Partizánske-Veľké Bielice zsvbielice.edupage.org
Základná škola Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou zsdvory.edupage.org
Základná škola s materskou školou Podhájska Podhájska 10A 036 01 Martin zsamspodhajska.edupage.org
Základná škola UL. Pavla Mudrona Pavla Mudrona 3, 036 01 Martin zsmudrona.sk
Názov školy Adresa Web Logo
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Czech Republic www.utb.cz

Kontakt

Pošlite nám správu

Naša kancelária

Trade center I, Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Tel. kontakt

+421 917 195 671

Sociálne siete